Hala Częstochowa
Z OSTATNIEJ CHWILI

Nabór do AZS-u

AZS Częstochowa organizuje w niedzielę, 30 marca sprawdzian sportowy dla zawodników z roczników 1995-1997, którzy chcieliby reprezentować drużynę w rozgrywkach Młodej Ligi w sezonie 2014/2015 oraz z roczników 1998-2000 do rozgrywek młodzieżowych. Zajęcia prowadzić będą trenerzy Marek Kardos i Wojciech Pudo.

Chętni do udziału w sprawdzianie do 25 marca powinni przesłać na adres email: office@azsczestochowa.pl podstawowe dane: imię, nazwisko, datę urodzenia, telefon kontaktowy, adres email, wzrost, wagę, zasięg w ataku, nazwę aktualnie reprezentowany klub i nazwisko trenera prowadzącego. 27 marca wybrani kandydaci zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu do udziału w sprawdzianie sportowym

Osoby, które otrzymają potwierdzenie udziału, proszone są o zabranie posiadanego dowodu tożsamości (legitymacja szkolna, dowód osobisty, prawo jazdy) oraz aktualnych badań lekarskich uprawniających do udziału w zajęciach sportowych wydanych przez właściwego lekarza medycyny sportowej lub zgody rodziców na udział w tym sprawdzianie.

Sprawdzian rozpocznie się o godz. 15.

Przejdź do treści