Hala Częstochowa
Z OSTATNIEJ CHWILI

Ogólnopolski Festiwal Piosenki Podwórkowej w HSC

8 listopada w Hali Sportowej Częstochowa odbędzie się III Ogólnopolski Festiwal Piosenki Podwórkowej, którego organizatorem jest Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Festiwal ma na celu ochronę dziedzictwa kulturalnego, włączenie osób z niepełnosprawnościami do aktywnego uczestnictwa w kulturze, a także podniesienie ich kompetencji w tej dziedzinie.

W tegorocznej edycji swój udział zapowiedziało 800 osób z niepełnosprawnościami, rodzice, opiekunowie oraz postacie związane z częstochowskim światem kultury.

Szczegółowych informacji można uzyskać telefonicznie pod nr: 509381391, 693571988.

Przejdź do treści