Hala Częstochowa
Z OSTATNIEJ CHWILI

XX Noworoczny Turniej Skry Częstochowa