Hala Częstochowa
Z OSTATNIEJ CHWILI

X Memoriał im. Przemysława Kożucha