Hala Częstochowa
Z OSTATNIEJ CHWILI

VIII Memoriał Przemysława Kożucha