Hala Częstochowa
Z OSTATNIEJ CHWILI

IX Memoriał im. Przemysława Kożucha