Hala Częstochowa
Z OSTATNIEJ CHWILI

W HSC zagrają z okazji kolejnej rocznicy wstąpienia Polski do UE

28 maja w Hali Sportowej Częstochowa odbędzie  się kolejna edycja Halowego Turnieju Piłki Nożnej z okazji 14. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

W turnieju wezmą udział zespoły złożone z uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. Uczestniczące szkoły będą występować pod szyldami krajów z jakimi Polska weszła do Unii Europejskiej w 2004 roku:  Słowacja, Czechy, Łotwa, Węgry, Estonia, Cypr, Litwa (w 2004 rok do Unii Europejskiej weszły jeszcze kraje Malty i Słowenii).

Poniżej przedstawiamy aktualną listę uczestników:

1. Szkoła Podstawowa nr 42 im. Jana Brzechwy
2. Szkoła Podstawowa nr 24 im. Jana Marcina Szancera
3. Szkoła Podstawowa nr  1 im. Zdobywców Przestworzy
4. Strona Szkoły Podstawowej nr  50 im. gen. Władysława Sikorskiego
5. Szkoła Podstawowa nr 38 im. L. Zamenhofa
6. Szkoła Podstawowa nr 51 im. Marii Curie Skłodowskiej
7. Szkoła Podstawowa nr 25 im. S. Staszica
8. Szkoła Mistrzostwa Sportowego Nobilito ul. Pułaskiego 4/6

Harmonogram zawodów:
–  od 8 – przyjazd drużyn
– 8.45 – odprawa opiekunów przy biurze zawodów
– 9 – rozpoczęcie turnieju – pierwszy mecz,
– ok. 13 – ceremonia rozdania nagród i oficjalne zakończenie

Przejdź do treści