Hala Częstochowa
Z OSTATNIEJ CHWILI

Socatots zaprasza najmłodszych na zajęcia ogólnorozwojowe

W Hali Sportowej Częstochowa we wtorki, środy, czwartki i piątki odbywają się zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do 5 lat.

W szkółce poprzez metodyczne zajęcia ruchowe pod okiem wykwalifikowanych trenerów z czynnym udziałem rodzica i w grupie rówieśniczej, dzieci rozwijają się zarówno ruchowo jak i społecznie. Socatots to również nauka cyfr, kolorów czy części ciała.

Podstawowym celem Socatots jest stworzenie dzieciom idealnych warunków do rozwoju sprawności fizycznej oraz wielopłaszczyznowe ćwiczenie umysłu. Program został tak zaprojektowany, aby poprzez zabawę z piłką nie tylko wyrabiał cechy motoryczne dziecka, ale także wspierał poczucie własnej wartości i pewności siebie, a tym samym wzmacniał pozytywne cechy jego osobowości. W efekcie dziecko wzrasta zdrowo, zwiększa się jego sprawność ruchowa, a jednocześnie rozwija swoją wytrwałość, koncentrację, pamięć i ogólne zdolności poznawcze.

Zajęcia są odpłatne.

Informacje na temat zapisów pod numerem tel. 509203070.

Przejdź do treści