Hala Częstochowa
Z OSTATNIEJ CHWILI

Tagi Szkolne „Zawodowiec” w HSC

Od 13 do 17 marca w holu Hali Sportowej Częstochowa odbywać się będą Targi Szkolne ,,Zawodowiec 2017”. Ich głównym celem jest promocja i zmiana wizerunku szkolnictwa zawodowego i technicznego wśród młodzieży i rodziców.

Częstochowa już od kilku lat konsekwentnie wspiera szkolnictwo zawodowe w porozumieniu z przedsiębiorcami. Dlatego nie jest tu żadną nowością upowszechniany obecnie w kraju model kształcenia dualnego – łączącego zdobywanie wiedzy teoretycznej z praktyczną nauką zawodu. Ponadto miasto pomaga rozbudowywać bazę warsztatową i dydaktyczną szkół, tworzy klasy wielozawodowe, przyznaje wyróżnienia pracodawcom przyjaznym szkołom zawodowym. We wszystkich częstochowskich szkołach wprowadzono też jednolity system doradztwa zawodowego. Wszystko to ma służyć dostosowaniu oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych do potrzeb lokalnego rynku pracy.   

Organizacją targów ,,Zawodowiec 2017” zajęło się Centrum Obsługi Inwestora, dobrze orientujące się w oczekiwaniach przedsiębiorców, a przygotowania odbywają się w ścisłej współpracy z samorządami uczniowskimi. O każdej ze szkół biorących udział w targach powstanie krótki film reklamowy w konwencji „mannequin challenge”, przedstawiający ich zalety z perspektywy młodego człowieka.
 
Obok szkół na targach zaprezentują się współpracujący z nimi przedsiębiorcy, zapewniający uczniom m.in.  praktyki zawodowe. Dla każdego z nich będzie przeznaczona powierzchnia wystawowa. Z kolei część szkół będzie miała okazję zaprezentować swoją ofertę już podczas otwarcia targów. Uczniowie stworzyli m.in. plakat imprezy, zaprezentują pokaz mody, a catering i obsługę kelnerską zapewni szkoła gastronomiczna. Klasy mundurowe będą natomiast uczyć elementów pierwszej pomocy i samoobrony.

Przez pięć dni – od 13 do 17 marca – odwiedzający targi uczniowie gimnazjów będą mieli okazję zapoznać się z propozycją edukacyjną szkół, ale również – co nie bez znaczenia – z opiniami już uczących się w nich koleżanek i kolegów.   

Szczegółowe informacje na temat targów będą pojawiać się na stronie http://www.outsourcingportal.eu/pl/kalendarium/czestochowskie-targi-szkolne-zawodowiec-2017oraz profilu wydarzenia na Facebooku https://www.facebook.com/Zawodowiec-1904395993138010/?fref=ts.

Przejdź do treści